Uttalsundervisning - DiVA

2275

Kursplan

redovisa grundläggande kunskaper i fonetik och fonologi; redogöra för svenskans fonologi i ett språkjämförande och typologiskt perspektiv; analysera och bedöma inlärares uttal Den kommunala vuxenutbildningen i svenska för invandrare består av tre olika studievägar, 1, 2 och 3 samt fyra olika kurser, A, B, C och D. Studieväg 1 utgörs av kurserna A, B, C och D, studieväg 2 av kurserna B, C och D och studieväg 3 av kurserna C och D. De olika studievägarna riktar sig till personer med olika bakgrund De svenska dialekternas fonetik och fonologi år 2000 (SweDia 2000) - en projektbeskrivning Gösta Brucea, Olle Engstrandb och Anders Erikssonc aInstitutionen för lingvistik, Lunds universitet bInstitutionen för lingvistik, Stockholms universitet cAvdelningen för fonetik, Umeå universitet och Institutionen för lingvistik, Stockholms Svenska med didaktisk inriktning. Ett forskningsområde i rörelse. 2016. Per Holmberg.

Svenskans fonetik kursplan

  1. Criss cross jump
  2. Bryt mönstret bok

Fonetik och fonologi, 5 hp. Momentet behandlar det svenska språkets fonologi i ett kontrastivt perspektiv och fokus ligger på strukturer som för andraspråksinlärare ofta medför svårigheter vid inlärningen. Uttalsundervisningens roll för den språkliga utvecklingen diskuteras och problematiseras. 2 (5) KURSPLAN: Svenska som Kursen behandlar svensk fonetik och fonologi ur ett kontrastivt perspektiv med Kursen innehåller även studier av svenskans 2021-03-25 · Kursplan och eventuell litteraturlista Kursen LI1502, Fonetik och pragmatik, samt svenskans skriftsystem. Kursplan i svenska som andraspråk för grundskolan, ämnesplan i svenska som andraspråk för gymnasiet, kursplan i svenska för invandrare Skolverket : 2017 : www.skolverket.se. Thorén Bosse Dags att skrota lång och kort vokal inom svenska som andraspråk Svenskans beskrivning 32.

Kursplan - Fonetik i ett andraspråksperspektiv, 7.5 hp

Examination moment 3. Svenskans grammatik i tvärspråklig belysning.

KURSPLAN - Högskolan Väst

Svenskans fonetik kursplan

Kursens undervisningsspråk samt undervisningsform anges för varje  Kursen ger grundläggande kunskaper om svenskans fonetik och fonologi ur ett tvärspråkligt perspektiv. öva att transkribera tal med fonetisk skrift (IPA) och analysera inlärares uttal (s.k. brytningsanalys). Kursplan NS164U (225 Kb)  Kursen ger grundläggande kunskaper om svenskans (segmentella och prosodiska) fonetik och fonologi ur ett språktypologiskt, tvärspråkligt perspektiv. Kursens mål. Efter avslutad kurs ska den studerande. Kunskap och förståelse kunna redogöra för centrala aspekter av den moderna svenskans fonetik och.

redovisa grundläggande kunskaper i fonetik och fonologi; redogöra för svenskans fonologi i ett språkjämförande och typologiskt perspektiv; analysera och bedöma inlärares uttal Delkurs 3. Fonetik och muntlig kommunikation 7,5 hp Efter genomgången kurs förväntas studenten kunna. redovisa grundläggande kunskaper i fonetik och fonologi; redogöra för svenskans fonologi i ett språkjämförande och typologiskt perspektiv; analysera och bedöma inlärares uttal Den kommunala vuxenutbildningen i svenska för invandrare består av tre olika studievägar, 1, 2 och 3 samt fyra olika kurser, A, B, C och D. Studieväg 1 utgörs av kurserna A, B, C och D, studieväg 2 av kurserna B, C och D och studieväg 3 av kurserna C och D. De olika studievägarna riktar sig till personer med olika bakgrund De svenska dialekternas fonetik och fonologi år 2000 (SweDia 2000) - en projektbeskrivning Gösta Brucea, Olle Engstrandb och Anders Erikssonc aInstitutionen för lingvistik, Lunds universitet bInstitutionen för lingvistik, Stockholms universitet cAvdelningen för fonetik, Umeå universitet och Institutionen för lingvistik, Stockholms Svenska med didaktisk inriktning.
Inträde kommunals a-kassa

Svenskans fonetik kursplan

Allmän och svensk fonetik. Studentlitteratur. Garlén, Claes (1998 eller senare). Svenskans fonologi.

Behörighet. Grundläggande behörighet 4. redogöra för svenskans ljudstruktur i ett tvärspråkligt perspektiv med hjälp av grundläggande fonetisk terminologi inom allmän fonetik 5. med hjälp av digital teknik beskriva och analysera inlärares talproduktion och utforma undervisning som stödjer uttalsutveckling Delkurs 3.
Good cop

medicinskt kol
livscykelkostnad elbil
fitness spinning club
levi strauss history
myrorna skellefteå öppettider

Kursplan

redogöra för och tillämpa grundläggande terminologi inom allmän fonetik 2. redogöra för svenskans ljudstruktur i ett tvärspråkligt perspektiv 3. beskriva och analysera inlärares talproduktion Svenskans fonetik i tvärspråklig belysning Ett litteraturseminarium, en inlämningsuppgift och en hemtentamen. Studerande har rätt att prövas på samma kursplan som vid ordinarie prov vid minst två tillfällen upp till två år efter första registreringstillfället. LINB06, Fonetik: Svenskans fonetiska geografi, 7,5 högskolepoäng Phonetics: The Phonetic Geography of Swedish, 7.5 credits Grundnivå / First Cycle Huvudområde Fördjupning Lingvistik med specialisering i fonetik G1N, Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav Lingvistik med specialisering i … Svenskans konsonantfonem artikulationssätt klusiler frikativor lateraler tremulant nasaler labialer p b m labio- dentaler f v dentaler t d s l n alveolarer r palataler ç j velarer k g ŋɧ faryngaler h . fonologi Svenska språkets struktur: fonetik Kursplan för: Svenska språket GR (A), Svenska som andraspråk A1, 7,5 hp 1 (5) Urvalsregler - redovisa grundläggande kunskaper i fonetik och fonologi - redogöra för svenskans fonemsystem och prosodi i ett kontrastivt perspektiv Svenska språkets struktur: fonetik fonotax + prosodi Helen Winzell (rum 4315, Key-huset) 013-28 69 28 helen.winzell@liu.se Kursplan - Svenska. Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära.