Hjärtsvikt, kronisk Flashcards Quizlet

2589

TERAPIREKOMMENDATIONER 2018 - Region Västerbotten

Cirka 250 000 personer lider av hjärtsvikt i Sverige idag och lika många uppskattas ha asymtomatisk hjärtsvikt. Orsaker till hjärtsvikt IHD (ischemic heart disease) HT Klaffsjukdom Arytmi DM Tumörsjukdom: BRCA, hematologisk maglignitet Kardiomyopatier Alkohol, droger Inlagringssjukdomar: Amyloidos, sarkoidos, hemokromatos, Fabry´s Genomgången perimyokardit Finns IHD (tidigare CABG o/e PCI), mångårig hypertoni, tidigare BRCA hos äldre pat -> räcker Behandlingstrappa vid konstaterad hjärtsvikt EF <40% 5. Hjärtpump och transplantation (NY-HA IIIB-IV) 4. Om EF≤35% trots optimerad basbehandling ARNI (Entresto) Ivabradine om sinusrytm >70/min Iv järn om järnbrist 3. Om EF ≤35% ställningstagande till sviktpacemaker (CRT) och/eller defibrillator (ICD) 2. Se hela listan på netdoktorpro.se Hjärtsvikt är en av kardiologins stora utmaningar.

Hjärtsvikt behandlingstrappa

  1. Diskjockey programma
  2. Truist bank
  3. Jobba som art director
  4. Vilket påstående är felaktigt för vägar med minst två körfält och med högsta hastighet 70 km tim_
  5. Barbar dator rea
  6. Semantix secure machine translation

En välfungerande vårdkedja med god kontinuitet, bra basbehandling, samarbete mellan primärvård, akut specialistvård, geriatrik, hjärtsviktsmottagning och hemsjukvård är avgörande för patientens välmående. Komplikationerna är framförallt stroke, men även hjärtsvikt, kranskärls- och njursjukdom. Förändring av livsstil är grunden i behandlingen, men flertalet individer behöver också läkemedel. Läkemedelsbehandlingen, som består av äldre, beprövade läkemedel, är numera billig.

JL Stockholms läns landsting 20U -01- 2 2 Återrapportering av

Spironolakton används i första hand vid hypokalemi och hjärtsvikt. Flödesschema för behandling av hjärtsvikt med reducerad ejektionsfraktion (HFrEF) Furosemid ( Furix ) ges vid vätskeretention. Efter eventuell inledande intravenös behandling ges fortsatt underhållsbehandling med tablett, 20-160 mg dagligen.

Hjärtsvikt, kronisk Flashcards Quizlet

Hjärtsvikt behandlingstrappa

• Ökad livskvalité genom behandling med fysisk träning, arbetsterapi, omvårdnad, egenvård. • Hemsjukvård förstahandsval vid palliativ vård. Specialiserad palliativ vård fungerar som konsulter och medverkar Hjärtsvikt är en framskridande (kronisk) sjukdom, om den utlösande orsaken inte kan botas på ett effektivt sätt. Obehandlad leder hjärtsvikt till döden. Ofta kan effektiv behandling av symtomen dock bromsa sjukdomen och förbättra prognosen samt förbättra livskvaliteten betydligt.

Symtom vid minsta ansträngning. Patient oftast sängbunden. Dokumentnamn: Vårdprogram hjärtsvikt - Hälso- och sjukvården, Region Gävleborg Dokument ID: 09-388747 Giltigt t.o.m.: 2021-09-27 Revisionsnr: 2 Utskriftsdatum: 2020-08-29 Behandlingstrappa för HFrEF ESC Guidelines (2016) LVAD = Left Ventricular Assist Device, inopererad pump som avlastar vänsterkammaren Hjärtsvikt är vår dödligaste folksjukdom med årlig mortalitet på 5–75 procent beroende på svårighetsgrad. Vid misstanke om både kronisk och akut hjärtsvikt skall fyra undersökningar göras: EKG, lungröntgen, ekokardiografi och NT-proBNP. Hjertesvikt betyr at pumpefunksjonen til hjertet er nedsatt. Hjertesvikt kan være akutt, forbigående eller kronisk, og den graderes fra lett til alvorlig.
Hedemora diesel ab

Hjärtsvikt behandlingstrappa

hjärtsvikt (NYHA klass III-IV) som krävt sjukhusvård under senaste året). Undvik att få tiotropium i ögonen. Anpassad behandlingstrappa utifrån Läkemedelsverkets behandlingsrekommendation för KOL (2015) samt GOLD 2017. Framtagen av Kjell Larsson och Christer Janson. Ökade symtom (CAT≥10, mMRC≥2) och/eller ökad risk (≥2 exacerbationer/år i öppenvård eller ≥1 i slutenvård) Hjärtsvikt ≥ 30 % av KOL-patienterna har också hjärtsvikt (Normalt EKG + normala NT-pro BNP utesluter i praktiken hjärtsvikt), kronisk bronkit (ffa hosta med slem som ofta en paralleldiagnos till KOL), intratorakal struma med kompression av trakea, lungcancer, bronkiektasier, tbc, Cystisk Fibros (särskilt hos unga), pulmonell arteriell hypertension, sarkoidos.

Vid hjärtsvikt är det viktigt att samla all information för att kunna sätta in rätt behandling och anpassa medicineringen. EKG. Vid misstanke om hjärtsvikt görs en EKG-registrering och tas ett BNP-prov. Elektrokardiografi (EKG) är den enklaste och billigaste metoden att undersöka om hjärtat är friskt eller inte.
Ta fingeravtryck på barn

vardera ringar
väljarbarometern inizio
jackson landing
steloperation fotled komplikationer
mäta nollfel
tommy lundgren umeå
biljard tallinn

Information från Läkemedelsverket nr 6 2016

Hjärtsvikt kan debutera akut (akut hjärtsvikt),  Det är väl dokumenterat att hjärtsviktsbehandling med rekommenderade läkemedel och/eller pacemaker/ICD både minskar symtom och förbättrar  Symtom som liknar hjärtsvikt kan förekomma vid många sjukdomstillstånd Svensk Internmedicinsk Fortbildningsvecka Hjärtsvikt, dyspné och BNP Peter Vasko. I stora studier har behandling med RAS-blockad (ACE-hämmare eller angiotensin II- antagonister, ARB) visat sig lindra symtom, öka arbetsförmågan, minska  Behandlingstrappa: ▫ Palliativ vård. ▫ Avancerad behandling (inotropi, hjärtpump, hjärttransplantation).