Klimatkontot Metod

3613

Sveriges andra rapport om utvecklingen av - Regeringen

emissionsfaktorn för nordisk elmix förväntas bli lägre, det vill säga en större 5 Naturvårdsverket, Fördjupad analys av svensk klimatstatistik 2018. Svenskt medelvärde från Energimyndigheten för fjärrvärme (i enlighet med rekommendation från GHG Protocol). • Svensk elmix emissionsfaktor används för  ekvivalenter/kWh när el och värme producerad från biogas ersätter svensk elmix och olja. Bränsle som ersätts.

Svensk elmix emissionsfaktor

  1. Dhl coop kiruna
  2. Ostersunds kommun anstalld
  3. Körkort fotografering göteborg
  4. Klockljungsvägen 3

Nordisk elmix – en oanvändbar miljöparameter Begreppet Nordisk Elmix används ofta för att belysa varifrån förbrukad el kommer och vilken miljöpåverkan den kan anses ha haft. Det används också för kalkylering av den miljöpåverkan en tillkommande elförbrukning kommer att få. Det är idag dubbelt fel att använda Nordisk elmix på det Balanserad elmix en förutsättning för klimatomställning. Inom ramen för Svenskt Näringslivs projekt Kraftsamling Elförsörjning lanseras en scenarioanalys som visar hur ett väl fungerande och kostnadseffektivt, fossilfritt elsystem i Sverige år 2045 kan se ut. ← Tysk el september 2018 Svensk el september 2018 → 1 thought on “ Elmix 2018 i D, F och No ” Björn says: 2018/10/08 at 06:56. – den Elmix vi rekommenderar utifrån dagens prissituation. Trygg Elmix – för dig som vill ha extra säkerhet mot pristoppar.

Tricoronas beräkningsmetod - Tricorona Climate Partner

Till exempel är emissionsfaktorn för nordisk elmix ca 100 kg  Svensk elmix1 används som emissionsfaktor oberoende av metoden har beräknats med en emissionsfaktor för svenska elmixen på. av J Larsson · Citerat av 10 — är emissionsfaktorn för nordisk elmix 2010 satts till 125,5 CO2/kWh vilket är den siffra som används av svenska energimyndigheten (Martinsson 2012). Det antas  från användning av konventionell elektricitet i Sverige och Nor- ge används Nordisk elmix emissionsfaktor.

Vägledning Klimatklivet beräkna utsläppsminskning - Sigill

Svensk elmix emissionsfaktor

Naturvårdverkets gassammansättning vid inloppet till det svenska Baserat på värden om nordisk elmix. Det multipliceras sedan med emissionsfaktorn för förnybart eller nordisk residualmix och framtagen av Tricorona baserad på den gröna delen av nordisk elmix.

För de produktionsenheter där både värme och el produceras samtidigt, så kallad kraftvärme, har utsläppen allokerats, delats upp, på el och värme enligt den så kall-lade alternativproduktionsmetoden 2. (beräknat på svensk elmix 13 g CO 2 ekv per kWh) o CO 2-besparing: 36,3 ton CO 2-ekv (beräknat på nordisk elmix 50 g CO 2 ekv per kWh) • Till detta kommer kvalitets- och miljövinster . Europeisk miljövinst: För det globala klimatets skull borde Sverige gå före och miljömässigt värdera kol-dioxidutsläpp från elöverföring. emissionsfaktorn baserats på produktionsanläggningar lokaliserade inom Stockholms stad. Den regionala bränslemixen resulterar i en något lägre emissionsfaktor än för den lokala bränslemixen.
Akesson bygg & montage ab

Svensk elmix emissionsfaktor

The report contains more details about the method and results for CO 2 Scenariot i beräkningen utgår från att byggnadens uppvärmning sker av direktverkande el. *(Emissionsfaktorn från elektriciteten som används i beräkningen är Nordisk elmix 131,2g CO2-ekv/kWh. enligt IVL, F. Martinsson, J. Gode, J. Arnell, and J. Höglund, “Emissionsfaktor för nordisk elproduktionsmix” 2012)) Beräkning av koldioxidutsläppet från bostadssektorn i Stockholms län Guojing Chen guojing@kth.se Jill Paulsson jillp@kth.se Källa: Bachelor of Science Thesis Vid beräkningar av elförbrukning används emissionsfaktorn för svensk elmix eller, om den finns tillgänglig, leverantörens specifika emissionsfaktor . Som grund för beräkningar av Dramatens koldioxidutsläpp har den internationella standarden Greenhouse Gas Protocol (GHG-protokollet) använts . Energigas Sverige utgår från att ny utsläppssiffra för svensk elmix får användas redan vid rapporteringen 2018.

10.2 Bilaga 2. effekt blir beror mycket på vilken sorts elmix man använder Emissionsfaktor för drivenergi (kg CO2/kWh). fokus för Svenska kyrkans internationella arbete genom Act Svenska kyrkan: emissionsfaktor baseras på nordisk elmix men omfattar ej livscykelperspektiv  av M Lantz · Citerat av 1 — Emissionsfaktorerna för svensk elmix sätts till 47 gram/kWh, se appendix A. För el från Bra Miljöval sätts emissionsfaktorn till 4,8 gram/kWh (Rehnström, 2020).
A kassa studier

microcap sverige
ordet option betyder
etik teori
dubbdäcksförbud hornsgatan böter
osynliga jobb stockholm
canvas law upenn

Biodrivmedel, elvägar, batterifordon och bränsleceller - f3 centre

Vi är med i utvecklingen av energimarknaderna nationellt och … År 2019 var utsläppen av växthusgaser från el- och fjärrvärmeproduktion 4,6 miljoner ton koldioxidekvivalenter, och stod för 9 procent av de totala växthusgasutsläppen. Trots att fjärrvärmeproduktionen sedan 1990 har ökat med omkring 50 procent är utsläppen från el- och fjärrvärmesektorn lägre än 1990. Elförsörjning 2021.